Shurishkani Gospel, 15 century Vaspurakan

Shurishkani Gospel, 15 century Vaspurakan