T’oros Roslin manuscript, 1262 Armenian Cillicia

T’oros Roslin manuscript, 1262 Armenian Cillicia